Landelijke Vereniging van Crematoria LVC

De LVC is een zogenaamde ‘brancheorganisatie’, waarbij alle crematoria in Nederland zijn aangesloten. Tijdens bijeenkomsten van de leden worden onderwerpen aan de orde gesteld die voor de branche als geheel van belang zijn. Er wordt informatie uitgewisseld over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van rouwverwerking, dienstverlening, wetgeving en techniek.

In veel gevallen treedt de LVC op als ‘spreekbuis’ van de crematoria in de richting van bijvoorbeeld overheid en pers. Ook bij wetenschappelijk onderzoek wordt de LVC betrokken.

De LVC werd in 1988 opgericht. Er waren in ons land toen 32 crematoria die samen ruim 51.000 crematies verzorgden. Zo’n 40% van alle overledenen werd in die tijd gecremeerd. Het aantal crematoria in ons land is sinds 1988 ruim verdubbeld. In 2003 werden in ons land voor het eerst meer overledenen gecremeerd dan begraven (circa 72.000).
 

Adres
Van Stolkweg 29a
2585 JN
Den Haag

Telefoon
088 927 31 36

Website

E-mail

Rubriek
Brancheorganisaties

Landelijke Vereniging van Crematoria LVC
De Facultatieve Groep