Atelier 16

Bij het verlies van een geliefd en bijzonder mens gaat het samenzijn over in herinneren. Bij dit proces kan een gedenksteen een unieke uitdrukking hiervan zijn en troost bieden. Sinds 2005 ben ik me gaan toeleggen op het hakken van letters en reliëfs in steen. Alle ontwerpen worden met de hand gemaakt en uitgehouwen. De toepassingen zijn velerlei; gevelstenen, grafstenen en herinneringsstenen, bijvoorbeeld bij geboortes, tegels en naamborden. Het mooie van met de hand gehouwen letters is dat u helemaal vrij bent in het kiezen van een lettertype, de afstanden en groottes, kortom het hele letterbeeld. Ook de steen zelf kan veel vormen krijgen.  

Adres
Hazenkoog 24b
1822 BS
Alkmaar

Telefoon
072 511 62 76

GSM
06 50 60 50 27

Website

E-mail

Rubriek
Gedenkobjecten / Gedenktekens / Grafmonumenten

Atelier 16
Netwerk Uitvaartvernieuwers