Uitvaartadressengids

De Uitvaartadressengids geeft een overzicht van diensten en producten ondergebracht in rubrieken rondom overlijden, afscheid, uitvaart, gedenken en omgaan met verlies

Voorzorg: tijdige oriëntatie op je levenseinde

Voorzorg: tijdige oriëntatie op je levenseinde

Nadenken over mogelijkheden in de laatste levensfase, wensen en kosten van je uitvaart en wat jij wilt dat er met je spullen gebeurt...

Lees verder
Uitvaart: het regelen en vormgeven van een uitvaart

Uitvaart: het regelen en vormgeven van een uitvaart

Diensten en producten voor een persoonlijke invulling en vormgeving bij het regelen en uitvoeren van een uitvaart.

Lees verder
Nazorg: nalatenschap, gedenken en omgaan met verlies

Nazorg: nalatenschap, gedenken en omgaan met verlies

Na de uitvaart komt het afwikkelen van de nalatenschap, de manier van gedenken en tot slot verder leven met het gemis van een dierbare.

Lees verder

Diensten en producten in de uitvaart

Vooraf oriënteren

In de afgelopen jaren zijn er steeds meer diensten en producten rondom overlijden, uitvaart, afscheid en herdenken op de markt gekomen. Om een keuze te kunnen maken, is het goed te weten welke mogelijkheden er zijn.

De Uitvaartadressengids biedt een breed overzicht van diensten en producten, onderverdeeld in rubrieken op alfabetische volgorde. Daarnaast zijn de rubrieken onderverdeeld in de categorieën voorzorg, uitvaart en nazorg.

Voorzorg

In deze categorie zijn de diensten en producten te verdelen in 2 groepen.

In de eerste groep gaat het vooral om oriëntatie op een uitvaart: je uitvaartwensen, het vormgeven van het afscheid, de kosten en bekostiging daarvan. Een ander aspect wat in deze groep aan de orde komt is het regelen van je nalatenschap.

De tweede groep zijn de diensten en producten, die te maken hebben met hulp en ondersteuning in de laatste levensfase. 

Uitvaart

In deze categorie zijn alle diensten en producten opgenomen, die horen bij het regelen en uitvoeren van de uitvaart. Van uitvaartondernemer tot catering, van uitvaartkisten met dragers tot het op (laten) stellen van een levensverhaal. Van ritueelbegeleiding tot condoleance locaties.

Nazorg

De diensten en producten in deze categorie beslaan 3 onderdelen. Ten eerste gaat het dan om het afwikkelen van een nalatenschap, zoals hulp bij het ontruimen van de woning. Maar ook het uitzoeken van lidmaatschappen, verzekeringen en andere zaken, die na een overlijden moeten worden opgezegd of stop gezet.

Als tweede onderdeel komt het vormgeven van de nagedachtenis aan bod. Het uitzoeken van een grafmonument of urn of een herinneringsobject in huis. Wellicht zijn er sieraden, die vermaakt kunnen worden tot een gedenk of assieraad. 

Tot slot wordt in deze categorie aandacht besteed aan het omgaan met verlies van een dierbare. Voor ondersteuning in een rouwproces kun je een beroep doen op professionele begeleiders en op vrijwilligers. Ook zijn verspreid over Nederland verschillende rouw- en lotgenotengroepen actief.

Veel gestelde vragen

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

Lees verder

Codicil

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn.

Lees verder

Niet of onvoldoende verzekerd

Niet of onvoldoende verzekerd

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

Lees verder

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

Lees verder

Kist of ander omhulsel

Kist of ander omhulsel

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

Lees verder

Geen testament

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

Lees verder