Alle rubrieken

Accessoires

Afbeeldingen en/of beeldjes op graven, zoals een portret, lantaarn, vaas, bloem, vogel.

Bekijk leveranciers (0)

Afscheidshuis

Locatie met familiekamers in huiselijke sfeer, waar nabestaanden dag en nacht bij de overledene kunnen zijn.

Bekijk leveranciers (4)

Asbestemmingen

Uiteenlopende mogelijkheden om de as te bewaren of te verstrooien.

Bekijk leveranciers (9)

Assieraden

Sieraden, waarin een deel van de as is verwerkt, of bewaard kan worden.

Bekijk leveranciers (2)

Asverstrooiing

Het verstrooien van de as op land of water, vanuit een vliegtuig of een boot.

Bekijk leveranciers (2)

Begraafplaatsbeheer

Activiteiten en diensten die te maken hebben met de planning, inrichting en onderhoud van begraafplaatsen.

Bekijk leveranciers (1)

Begraafplaatsen

Speciale plaatsen, waar doden worden begraven en herdacht.

Bekijk leveranciers (6)

Begrafenis-ondernemers

Van oudsher degene die de begrafenis regelt en uitvoert.

Bekijk leveranciers (22)

Bloemen / Rouwboeketten

Troostrijke ondersteuning voor nabestaanden tijdens afscheid en uitvaart.

Bekijk leveranciers (1)

Condoleance locaties

Locaties waar afscheidsbijeenkomsten gehouden kunnen worden.

Bekijk leveranciers (4)

Condoleance registers

Digitale mogelijkheid tot condoleren.

Bekijk leveranciers (1)

Crematoria

Locaties waar, nadat afscheid is genomen, de overledene wordt gecremeerd.

Bekijk leveranciers (16)

Dieren Urnen

Speciaal voor de as van huisdieren bestemde urnen.

Bekijk leveranciers (1)

Dragers

Een groep mannen of vrouwen die geschoold zijn in het dragen van de kist.

Bekijk leveranciers (1)

Erfenis en belasting

Informatie over de wettelijke regels rondom erven en belasting.

Bekijk leveranciers (2)

Gedenkobjecten

Speciaal ontworpen object ter herinnering aan een overledene dierbare.

Bekijk leveranciers (2)

Gedenkplaatsen

Plaatsen en plekken, al dan niet bij een crematorium of begraafplaats, om een overledene te gedenken.

Bekijk leveranciers (4)

Gedenksieraden

Speciaal ter herinnering aan een overleden dierbare ontworpen sieraad.

Bekijk leveranciers (2)

Gedenktekens

Tekens, al dan niet op een begraaf-plaats of crematorium, om een persoon of gebeurtenis te gedenken.

Bekijk leveranciers (5)

Glasobjecten

Van glas vervaardigde beelden en figuren ter nagedachtenis aan een dierbare.

Bekijk leveranciers (1)

Goede doelen

Door de overheid erkende organisaties, die geld en goederen inzamelen voor specifieke doelen en doelgroepen.

Bekijk leveranciers (2)

Grafkunst

Unieke herdenkingsmonumenten die door een kunstenaar zijn ontworpen en uitgevoerd.

Bekijk leveranciers (0)

Grafmonumenten

Gedenktekens, die op een begraafplaats te vinden zijn.

Bekijk leveranciers (8)

Groene uitvaart

Gebruik van duurzame diensten en producten bij het regelen en uitvoeren van een uitvaart.

Bekijk leveranciers (2)

Hospice

Plek waar ongeneeslijk zieke mensen in huiselijke sfeer tot aan hun dood worden verzorgd.

Bekijk leveranciers (1)

Kaarsen

Kaarsen dragen bij aan sfeer en ritueel.

Bekijk leveranciers (0)

Kinderen Uitvaartverzorging

Het verzorgen, regelen en uitvoeren van de uitvaart van een kind.

Bekijk leveranciers (1)

Kinderen Urnen

Speciaal voor kinderen ontworpen urnen.

Bekijk leveranciers (1)

Mediators

Professioneel bemiddelaar, die partijen begeleidt in het oplossen van een conflict.

Bekijk leveranciers (0)

Muzikanten / Uitvaartmuziek

Brengen vocaal en/of instrumentaal live-muziek ten gehore tijdens de uitvaartplechtigheid.

Bekijk leveranciers (3)

Nabestaandenzorg

Professionele ondersteuning bij het afwikkelen van een nalatenschap.

Bekijk leveranciers (3)

Nalatenschaps afwikkeling

Professionele hulp en ondersteuning bij het afwikkelen van een erfenis.

Bekijk leveranciers (4)

Natuurbegraafplaatsen

Een in een natuurgebied gelegen begraafplaats, waar geen of slechts minimale en voorgeschreven gedenktekens zijn toegestaan.

Bekijk leveranciers (1)

Natuursteen

Veel door steenhouwers gebruikt materiaal voor grafmonumenten en urnen.

Bekijk leveranciers (2)

Opleidingen

Professionele scholing voor beroepsgroepen rondom sterven, uitvaart en rouw.

Bekijk leveranciers (1)

Opzegdiensten

Melden van een overlijden aan betreffende instanties, opzeggen van abonnementen, lidmaatschappen en stopzetten van incasso's.

Bekijk leveranciers (1)

Overlijdensberichten

Het opmaken en publiceren van een overlijdensberichten in gedrukte media en/of op internet.

Bekijk leveranciers (1)

Repatriëring

Overbrenging van het stoffelijk overschot vanuit het buitenland naar het binnenland.

Bekijk leveranciers (1)

Ritueelbegeleiding

Het vormgeven van een afscheidsplechtigheid en uitvoeren van de uitvaartceremonie.

Bekijk leveranciers (0)

Rouw- en verliesbegeleiding kinderen

Ondersteuning en hulp bij het omgaan met de dood van een dierbare.

Bekijk leveranciers (1)

Rouw- en verliesbegeleiding volwassenen

Ondersteuning en hulp bij het omgaan met het verlies van een dierbare.

Bekijk leveranciers (2)

Rouwcentra

Locaties, waar overledenen kunnen worden opgebaard en nabestaanden afscheid kunnen nemen.

Bekijk leveranciers (2)

Rouwkaarten

Bijzondere berichtgeving van een overlijden aan familie, vrienden en bekenden.

Bekijk leveranciers (2)

Rouwvervoer

Speciaal vervoer van het stoffelijk overschot en/of van een rouwstoet.

Bekijk leveranciers (4)

Sociale media en PC

Linken voor het opzeggen van Sociale Media en Professionele hulp bij digitale bestanden, die de overledene gebruikte.

Bekijk leveranciers (3)

Sprekers(hulp) bij uitvaart

Hulp en ondersteuning bij het schrijven en eventueel uitspreken van de afscheidstoespraak.

Bekijk leveranciers (2)

Toeleveranciers

Aanbieders van diensten en producten aan professionals in de uitvaartbranche.

Bekijk leveranciers (4)

Uitvaartbegeleiding 

Professionele hulp en ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van een uitvaart.

Bekijk leveranciers (12)

Uitvaartcentra

Locaties, waar overledenen kunnen worden opgebaard en nabestaanden afscheid kunnen nemen.

Bekijk leveranciers (8)

Uitvaartkisten

Omhulsel van hout, riet of karton, om de overledene te begraven of cremeren.

Bekijk leveranciers (5)

Uitvaartmuziek

Brengen vocaal en/of instrumentaal live-muziek ten gehore tijdens de uitvaartplechtigheid.

Bekijk leveranciers (1)

Uitvaartverenigingen

Vanuit 'nabuurschap' ontstane verenigingen, die ondersteuning bieden bij het regelen en uitvoeren van de uitvaart.

Bekijk leveranciers (1)

Uitvaartverzekeringen

Verzekering van uitvaartkosten in diensten en producten (natura-uitvaartverzekering) of in geld (kapitaaluitvaartverzekering).

Bekijk leveranciers (4)

Uitvaartverzorging 

Professionele hulp en ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van een uitvaart.

Bekijk leveranciers (34)

Uitvaartwinkel

Informatiepunt voor diensten en producten rondom overlijden, uitvaart en gedenken.

Bekijk leveranciers (2)

Urnen

Speciaal voor het bewaren van de as bestemd object of pot, verkrijgbaar in verschillende vormen en materialen.

Bekijk leveranciers (9)

Vergelijkingswebsites

Bieden hulp bij het met elkaar vergelijken van uitvaartverzekeringen aan de hand van prijs en/of voorwaarden.

Bekijk leveranciers (1)

Verzekeringen overlijdensrisico

Deze vorm van verzekering voorkomt dat bij overlijden nabestaanden in grote financiële problemen komen.

Bekijk leveranciers (1)

Voorlichting

Consumenteninformatie rondom overlijden en uitvaart.

Bekijk leveranciers (4)

Wensenregistratie

Het vastleggen van uitvaartwensen, zowel voor nabestaanden als voor het vaststellen van de hoogte van een uitvaartverzekering.

Bekijk leveranciers (1)

Fotografie

Kunnen bepaalde gasten niet bij de uitvaart zijn, zijn er kleine kinderen bij betrokken of wil je de uitvaart later nog eens terug kunnen zien? Neem dan een uitvaartfotograaf in de arm. Een uitvaartfotograaf weer precies wat wel en niet vast te leggen en hoe ze zich moeten opstellen tijdens een uitvaart. Bekijk ons aanbod van uitvaartfotografen op deze pagina.

Bekijk leveranciers (2)

Beveiliging

Leveranciers voor Beveiliging

Bekijk leveranciers (1)

Styling & Decoratie

Een uitvaart kun je een persoonlijke touch geven met behulp van bepaalde styling en decoratie. Decoratie op een uitvaart kan een belangrijk onderdeel zijn van de emotie en sfeer die er heerst tijden een uitvaart. Bekijk op deze pagina de door ons geselecteerde leveranciers op het gebied van styling en decoratie op de uitvaart en/of tijdens de condoleance.

Bekijk leveranciers (1)

Ontruiming

In de periode na een uitvaart heb je vaak te maken met veel emoties en allerlei praktische zaken. Professionele hulp bij de woningontruiming kan goed van pas komen.

Bekijk leveranciers (2)